Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Általános rendelkezések

A Marcsi & Gábor esküvője weboldal, a továbbiakban Esküvő, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy az Esküvő a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat az Esküvő által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek az Esküvő weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Fehér Gábor
Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1118 Budapest, Tűzkő u. 10. 
(eskuvo.marcsigabor.hu; +36306267460; fgsboarder@gmail.com)

Az Esküvő a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta az Esküvő részére. Az Esküvő az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:

Az oldal látogatásával az Esküvő automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

Az Esküvő ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Az Esküvő indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) az Esküvőnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

3. Személyes adatok további kezelése

Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről
Adataidat felkeresésünk során valamelyik elérhetőségünkön keresztül, például e-mailen, telefonon vagy levélben adhatta át vagy regisztráció során adhatta meg. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás /Online közösségek
Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy az Esküvő kezelje

  • elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen az Esküvő részére megadott, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)
  • az Esküvővel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a regisztrációt vagy e-mail levelezéseket, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)
  • az Esküvő weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait, (adatkezelés célja: weboldal optimalizálás)

A jövőre nézve bármikor visszavonhatod hozzájárulásod vagy kérelmezheted adataid törlését a fenti elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

4. Sütik, pixel, ujjlenyomatok

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az előzetes hozzájárulásod esetén kerülnek alkalmazásra. A süti beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát otthonról és munkahelyéről is meglátogatod oldalunkat vagy többféle böngészőt is használsz, akkor a preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adni.

5. Az adatvédelemmel kapcsolatban megillető jogaid

Bármikor érvényesítheted az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogod. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, az alább felsorolt jogokkal is élhetsz:

  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
  • Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog
Az Esküvő jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben, mint adatkezeléssel érintett, bármikor tiltakozhatsz. Az Esküvő ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha az Esküvő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdésed vagy kérésed merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vedd fel a kapcsolatot a következő címen: Fehér Gábor. 1118 Budapest, Tűzkő u. 10.
(e-mail: fgsboarder@gmail.com)

6. A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása

A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra:
https://developers.google.com/+/web/ ; a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra:
https://developers.google.com/youtube/subscribe/

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként” vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhatsz további tudnivalókat:

A Facebook adatvédelmi tájékoztatója:
http://www.facebook.com/policy.php
A Google adatvédelmi tájékoztatója:
https://www.google.com/intl/de/policies/DataProtection/